Kako donirati

Društvo Afrikanaca u Hrvatskoj je prva hrvatska migrantska nevladina neprofitna organizacija za pomoć i unapređenje kvalitete življenja migranata i njihovih obitelji. Udruga je osnovana 2015. godine.

Savez okuplja i potiče roditelje, skrbnike i sve građane na izražavanje aktivnosti u korist osoba s intelektualnim teškoćama. Potiče zbrinjavanje, rehabilitaciju, zapošljavanje i socijalno-zdravstvenu zaštitu osoba s IT te ostvarivanje i korištenje njihovih zakonskih prava.
Također, Savez pokreće i podupire inicijative pribavljanja pomoći članovima udruga, odnosno Saveza i obiteljima s članom s intelektualnim teškoćama koji ispunjavaju zakonske uvjete stanja socijalno zaštitne potrebe, radi unapređivanja kvalitete njihova života.

Udruga razvija društvenu povezanost među afričkim grupama i pojedincima u Republici Hrvatskoj kako bi spriječila osjećaj i posljedice izolacije, socijalne isključenosti ili rasizma, te stvara pogodne okoline za udruživanje, savjetovanje i međusobnu podršku osobito članovima koji su nezaposleni. Udruga promiče osobni razvoj i društveni angažman kroz aktivnosti koje uključuju odgovarajuća znanja i vještine koje proizlaze iz tradicionalne afričke kulture kao što su glazba, umjetnost, tradicionalni zanati, običaji,… i dr., a osobito ona koja potiču zapošljavanje i samozapošljavanje. Udruga podržava afričku kulturnu baštinu kroz društvene aktivnosti u kontekstu života u Republici Hrvatskoj u suradnji s organizacijama sličnih ili sukladnih ciljeva te podržavanje održivog razvoja i zaštite okoliša uz zagovaranje socijalne pravde i osobnih sloboda. Udruga unapređuje aktivno pridonošenje društvenom, obrazovnom, tehnološkom i političkom razvoju Afrike i Republike Hrvatske i međusobnom razumijevanju među članovima udruge i zajedničko djelovanje kao skupine za napredak i predstavljanje Afrike. Promice i predstavlja pozitivne slike Afrike i njezinih kulturalnih vrijednosti i prikupljanja informacija koje su važne i korisne Afrikancima. Udruga razvija međusobno informiranje i edukacije hrvatskih državljana i državljana afričkih zemalja o političkim procesima i demokratskim načelima navedenih zemalja Udruga unapređuje informiranje Afrikanaca u Republici Hrvatskoj o mogućnostima ostvarivanja prava te omogućavanje sudjelovanja svojih članova i drugih Afrikanaca u Republici Hrvatskoj na različitim susretima i događanjima koji se tiču afričke kulture i tradicije kao i onih koji su pogodni za integraciju u hrvatsko društvo.

Rad Udruge je javan. Materijalno financijsko poslovanje i izrada konačnog obračuna obavlja se sukladno važećim zakonskim propisima Republike Hrvatske za neprofitne organizacije, a doniranjem Društvo Afrikanaca u Hrvatskoj ostvarujete pravo na porezne olakšice.

Budući da su nam dobrovoljni prilozi i uplate donatora vrlo značajan i neophodan izvor financiranja, nadamo se da ćete i Vi prepoznati našu važnost i podržati naša nastojanja. Zato Vam se obraćamo s molbom da potpomognete radu naše orgnizacije, u skladu sa svojim mogućnostima. Potrebna je zajednička suradnja svih društvenih pojedinaca kako bi se migrantima omogućio dostojanstven i što kvalitetniji svakodnevni život, ispunjen osmijehom i osjećajem pripadnosti.

Društvo Afrikanaca u Hrvatskoj ponosi se transparentnošću trošenja sredstava i strogo namjenskim trošenjem donacija. Svi naši donatori mogu nas kontaktirati i dobiti detaljne financijske izvještaje za sredstva koja su uplatili.

Uplata donacije putem Opće uplatnice

Vaše donacije za podršku rada Društva Afrikanaca u Hrvatskoj možete uplatiti na žiro račun udruge:

Uplatitelj: VAŠE IME I PREZIME, adresa, poštanski broj
Primatelj: Društvo Afrikanaca u Hrvatskoj
Poziv na broj: Vaš OIB
IBAN: HR9223600001102406236
Opis plaćanja: Uplata donacije

Plaćanje virmanom, ebankingom ili općom uplatnicom (u bilo kojoj banci/pošti) je pogodno za sve koji žele donirati novcana sredstva.

Uplata donacije online

Zahvaljujemo svima koji ste donirali i koji ćete donirati!

Dodatne pravne informacije

POREZNE OLAKŠICE ZA DONATORE

Obveznici poreza na dobit mogu u svoje rashode poslovanja, koji im umanjuju osnovicu poreza, uključiti darovanja u naravi ili u novcu dana u kulturne, znanstvene, odgojno-obrazovne, zdravstvene, humanitarne, športske, vjerske i druge svrhe, udrugama i drugim osobama koje ove djelatnosti obavljaju u skladu s posebnim propisima, do visine 2% ukupnog prihoda ostvarenog u prethodnoj kalendarskoj godini.

Obveznici poreza na dohodak mogu, po osnovu danih darovanja za neprofitne namjene, povećati svoj osobni odbitak (osobni odbitak je neoporezivi dio dohotka) za iznose danih darovanja, ali najviše do 2% ukupnih primitaka ostvarenih u prethodnoj kalendarskoj godini. Porezna olakšica pri davanju donacija propisana je ne samo za pravne i fizičke osobe koje obavljaju gospodarsku djelatnost, već i za sve fizičke osobe nezavisno iz kojeg izvora ostvaruju dohodak.

Ako iznos donacije prelazi 2% ukupnog prihoda prethodne godine, potrebno je pribaviti potvrdu nadležnog ministarstva ovisno o namjeni za koju je dana donacija. Iznos porezno dopustive donacije time je praktično neograničen, uz prethodno pribavljenu potvrdu nadležnog ministarstva iz koje je razvidna svrha i program za koji će se donacija utrošiti. Koje je ministarstvo nadležno, ovisi o namjeni za koju se daruje i o djelatnosti organizacije kojoj je namijenjena donacija.

Donacije se porezno priznaju i poduzetnicima koji posluju s gubitkom.

DONACIJE I PDV

Zakonom o PDV-u propisano je da se PDV-a oslobađaju samo donacije u novcu.

Ako pravna osoba, obveznik PDV-a, donira uslugu ili dobra na navedenu uslugu obvezan je obračunati PDV. Prema tome, pravna osoba mora voditi evidenciju o doniranoj količini usluga ili dobara kako bi mogla točno odrediti iznos ukupne donacije i obračunati i platiti PDV.